Verejná zbierka NAPREDUJEME SPOLU

Cenník služieb

Cenník služieb

Výkon Trvanie Cena
konzultácia s fyzioterapeutom 55 minút 45 €
ambulantná fyzioterapia 55 minút 45 €
ambulantná fyzioterapia 30 minút 25 €
kraniosakrálna terapia/ bazálna stimulácia 55 minút 45 €
vojtova metóda 30 minút 25 €
celotelový biofeedback 55 minút 45 €
celotelový biofeedback 30minút 25 €
masáž (klasická, reflexná, športová) 30 minút 25 €
masáž (klasická, reflexná, športová) 55 minút 45 €
kineziotaping 30 minút 25 €
senzomotorická stimulácia v snoezelene 30 minút 25 €
senzomotorická stimulácia v snoezelene 55 minút 45 €
mäkké techniky 30 minút 25 €
mäkké techniky 55 minút 45 €
intenzívny rehabilitačný program 55 minút 50 €
intenzívny rehabilitačný program 30 minút 25 €
intenzívna rehabilitácia pobytová 55 minút 50 €
intenzívna rehabilitácia pobytová 30 minút 25 €

* pri hodinových terapiách je potrebných 5 min. na dezinfekciu a administratívne úkony

Cenník platný od 1. januára 2023


Zálohové platby

Záloha za intenzívny rehabilitačný program
Zálohu v hodnote 250,- € je potrebné uhradiť po obdržaní zálohovej faktúry za rehabilitačný program. Pokyny k úhrade a vám včas zašleme na váš kontaktný mail. V prípade neuhradenia zálohy do stanoveného termínu rezerváciu zrušíme. Po absolvovaní rehabilitačného programu bude záloha odrátaná z celkovej sumy.

Záloha za intenzívny rehabilitačný pobyt
Zálohu v hodnote 250,- € je potrebné uhradiť po obdržaní zálohovej faktúry za rehabilitačný pobyt. Pokyny k úhrade a vám včas zašleme na váš kontaktný mail. V prípade neuhradenia zálohy do stanoveného termínu rezerváciu zrušíme. Po absolvovaní rehabilitačného pobytu bude záloha odrátaná z celkovej sumy.

Storno podmienky

Zrušenie dohodnutých rehabilitačných výkonov v zdravotníckom zariadení je pacient, resp. jeho zákonný zástupca povinný urobiť písomne, telefonicky alebo osobne.

Storno poplatky - ambulantná fyzioterapia
V prípade odhlásenia menej ako 24 hodín pred terapiou účtujeme 100 % ceny rehabilitácie. Výnimkou sú obzvlášť závažné dôvody posudzované individuálne, napr. zdravotné komplikácie (nutné lekárske potvrdenie).

Storno podmienky – intenzívny rehabilitačný program
V prípade odhlásenia menej ako dva týždne pred nástupom na rehabilitačný program účtujeme 100 % ceny rehabilitácie. Výnimkou sú obzvlášť závažné dôvody posudzované individuálne, napr. zdravotné komplikácie (nutné lekárske potvrdenie).

Storno podmienky – intenzívny rehabilitačný pobyt
V prípade odhlásenia menej ako mesiac pred nástupom na rehabilitačný pobyt účtujeme 100 % ceny rehabilitácie. Výnimkou sú obzvlášť závažné dôvody posudzované individuálne, napr. zdravotné komplikácie (nutné lekárske potvrdenie).

V prípade oznámenia neúčasti na cvičení počas rehabilitačného programu alebo rehabilitačného pobytu z iných ako zdravotných dôvodov, nebude za daný program/ pobyt vrátený už zaplatený poplatok. Výnimkou sú obzvlášť závažné dôvody posudzované individuálne, napr. zdravotné komplikácie (nutné lekárske potvrdenie).

V prípade ochorenia počas rehabilitačného programu/ pobytu bude za daný deň účtovaná alikvotná časť poplatku za rehabilitačný program/ pobyt. Zostávajúcu zaplatenú sumu si klient môže odcvičiť v najbližšom dohodnutom termíne, maximálne do 6 mesiacov.

Rehabilitačné centrum pre deti NAPREDUJ si vyhradzuje právo na zmenu fyzioterapeuta v prípade jeho práceneschopnosti, čerpania dovolenky alebo inej nepredvídateľnej situácie.

Napredujme spolu!

Nenechajte si ujsť novinky a prvé registrácie!

Ďakujeme! O možnosti registrácie budete vedieť medzi prvými.
Oops! Niečo sa nepodarilo