Verejná zbierka NAPREDUJEME SPOLU

Verejná zbierka
NAPREDUJEME SPOLU

Verejná zbierka s názvom NAPREDUJEME SPOLU bola zapísaná do Registra verejných zbierok Ministerstva vnútra SR pod registrovým číslom 000-2024-027218 dňa 10.4. 2024. Číslo právoplatného rozhodnutia o zápise do registra zbierok je SVS-OVS2-2024/027218-002. Organizátorom zbierky je občianske združenie OZ Napreduj, IČO: 52090892, so sídlom Melčice 581, 913 05 Melčice-Lieskové.

Dátum konania zbierky: 10.4.2024 - 10.5.2025

Ako nás môžete podporiť?

Prispejte do pokladničky:
0001 – Alpha Fyzio, Mierové námestie 54/1, Nová Dubnica
0002 – Alpha Fyzio, Dvory 1950/3, Púchov
Prispejte priamo na náš zbierkový účet: SK37 8330 0000 0029 0281 0466

Čo je cieľom zbierky?

Cieľom tejto zbierky je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania a pomoc deťom i občanom všetkých vekových kategórii s viacnásobným zdravotným znevýhodnením, sociálne slabším rodinám a ich podpora v slabej sociálnej a finančnej situácii. Finančné zdroje získané z tejto zbierky budú využité na podporu a asistenciu osôb všetkých vekových kategórií s vážnym zdravotným postihnutím. Prostriedky získané z finančnej zbierky budú primárne alokované na ambulantné a pobytové rehabilitácie a terapie, ktoré majú za cieľ zlepšiť zdravotný stav dotknutých osôb. Okrem toho budú použité na financovanie liečebných procedúr, osobného a spoločenského rozvoja, ako aj na kúpu zdravotníckych pomôcok a materiálov, špeciálnych potravín, výživových doplnkov a liekov, ktoré hradí zdravotná poisťovňa v plnej miere. Ďalšie finančné prostriedky pôjdu na obstaranie pomôcok, materiálov a služieb, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života v rôznych oblastiach – či už ide o kultúru, spoločenské aktivity, šport, voľnočasové, vzdelávacie aktivity a podobne. Táto zbierka je komplexnou podporou a zvyšovaním kvality života osôb s ťažkým zdravotným postihnutím na viacerých úrovniach.

ĎAKUJEME, že pomáhate spolu s nami deťom s hendikepom ďalej napredovať!

Predbežné a záverečné správy z ukončených verejných zbierok budeme postupne zverejnovať.
Rozhodnutie MV SR o povolení zbierkyNapredujme spolu!

Nenechajte si ujsť novinky a prvé registrácie!

Ďakujeme! O možnosti registrácie budete vedieť medzi prvými.
Oops! Niečo sa nepodarilo